Birlikte Yönetelim

Okul Yöneticileri Derneği

Çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimi mutlu ve etkili bir okul yaşantısından geçmektedir. Bunu sağlayacak baş aktörler okul yöneticileridir. 

Okul Yöneticileri Derneği bu bilinçle kurulmuş, okul yöneticiliği mesleğini ve meslek mensuplarını temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

ISPC2024

4. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı

Eğitimcileri ve Okul Liderlerini Yapay Zeka ile Güçlendirmek

ISPC2024’ün teması olan ‘Eğitimcileri ve Okul Liderlerini Yapay Zeka ile Güçlendirmek’, yapay zekanın modern öğrenme ortamları üzerindeki derin etkisine dikkat çekiyor. Etkinlik boyunca, yapay zekanın sınıflarda ve okul yönetiminde sunduğu yeni fırsatları keşfedecek, etik hususları tartışacak ve profesyonel gelişim ve eğitimin geleceğindeki rolünü inceleyeceğiz. Bu konferans, en son yapay zeka içgörülerine, eğitim liderleriyle ağ kurmaya ve yapay zekanın eğitimciler, okul liderleri ve akademisyenler için dönüştürücü potansiyelini keşfetmeye davet ediyor.

Türkiye Okul Yöneticileri Raporu 2023

Kadın Okul Yöneticisi Olmak

2023 Türkiye Okul Yöneticileri Raporu’nun teması “Kadın Okul Yöneticisi Olmak” şeklinde belirlenerek bu defa okul yöneticiliği içinde daha spesifik bir alan üzerinde çalışılmıştır.

Okul Yöneticileri Derneği olarak 11 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kadın Okul Yöneticileri Çalıştayı bu rapor için referans teşkil etmiş; kadın okul yöneticileri ile ilgili belirlenen alt temalar hem literatür araştırması hem de çalıştayda ortaya çıkan görüş ve öneriler doğrultusunda ele alınmıştır.  

ESHA Üyesi Olduk

Okul Yöneticileri Derneği 1 Ocak 2024 itibariyle Avrupa Okul Müdürleri Birliği (the European School Heads Association) üyesi oldu. Birçok ülkeden 40’a yakın okul yöneticisi kuruluşunun üye olduğu ESHA aynı zamanda AB’nin stratejik partnerlerindendir.

ESHA, Avrupa Okul Müdürleri Birliği, Avrupa okul müdürlerinin bir araya geldiği profesyonel bir organizasyondur. ESHA üyeleri, (okul öncesi) ilköğretim, ortaöğretim ve mesleki eğitimdeki okul müdürleri ve müdür yardımcılarını temsil eden profesyonel ulusal kuruluşlardır. Neredeyse tüm Avrupa ülkeleri (hem AB hem de AB dışı) ESHA bünyesinde bir veya daha fazla kuruluş tarafından temsil edilmektedir.

Yıllık Rapor

LIFEEDU

Yayınevi

Müzik Topluluğu

Bisiklet Etkinliği

Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi

Okul Yönetimi Dergisi

Politika Notları

ETİK OKUL

BENİM OKULUM

ISPC2024

4. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde görev yapan okul yöneticilerinin, uzmanların ve akademisyenlerin yıllık buluşma ve etkileşim platformu olmaktır.